Fat Dragon Horticulture Equipment(Shanghai) Co.,Ltd
No.1198, Jidi Road Jiwangzhen
Shanghai Shi 200000
China
Phone: +86 10 8084 1325
Fax: +86 316 3334 579
Email: jinxiufeng@fatdragon.com.cn